только записи

Попробуем что-то как лого

потом будем разбираться

Выберите Ваш язык

בחר שפה מתאימה

 • Регистрация - לקוח חדש
Рав Баум - 9 Ава - списком

Рав Баум - 9 Ава - списком (0)

Законы Бейн а-Мецарим и 9 Ава - все уроки списком, без описаний.

Записи расположены после вступления

שלום אחי ורעי!
במסגרת "תוכנית הכשרה לאברכים" שע"י כולל "שבות עמי", אנחנו מתכננים למסור בשבוע הקרוב, שיעורים הלכה למעשה על סימן תקנ"א (דיני תשעת הימים).

לפני פורים, מסרנו שיעור כזה על הלכות פורים, ולפני פסח- על הלכות ליל הסדר. ראינו היטב את התועלת העצומה שצמחה משיעורים אלו.
ע"כ החלטנו למסור שיעורים אלו גם לפני תשעה באב (כמובן מתוך תקוה שלא יהיה צורך להשתמש בפועל בהלכות אלו, כיוון שהם יהיו לא רלוונטיות יותר. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו!!).

כל השיעורים יוקלטו בס"ד, ויהיו מוכנים להשמעה ולהורדה בשבוע הבא בס"ד.
להלן סיכום ההלכות המעשיות. בקיצור נמרץ! (כן, כן... למרות שזה נראה ארוך...)
מומלץ מאוד לכל אחד לא לסמוך על סיכום זה, אלא לעיין בספרים, או לשאול את רבותיו.

נשמח לכל תגובה ולכל הערה!!

ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו!
יעקב באום


בס"ד
סימן תקנ"א / סיכום הלכות מעשיות
ע"פ מ"ב, פסקי תשובות, פסקי הגרי"ש אלישיב, והגר"נ קרליץ.
ההלכות ע"פ עדות אשכנז
 
סעיף א' (בסוף הסיכום- עיין בסיכום מקוצר עוד יותר!!)
 1. ממעטים בשמחה: עד ר"ח אלול (!!), וי"א עד ת"ב.
 2. טיולים, ים וכד': העם נוהג להקל עד ר"ח אב. ובפס"ת, מביא בשם ר"ח פלאג'י לאסור מי"ז תמוז. ובהמשך מביא שיש הטוענים שאין לכך מקור בהלכה, ומותר ללכת לים ולבריכה עד ר"ח.
 3. ברית: מי לובש בגדי שבת? מוהל, אבי הבן ואימו, סנדק. האשה שמביאה לקווטר. יש נוהגים גם סבא/סבתא.
 4. הנ"ל נוהגים להסתפר (ולהתגלח). ודווקא בבוקר יום המילה.
 5. ה"ה פדיון ובר מצוה.
 6. שבת- היום כולם נוהגים כגר"א, שמחליפים כל הבגדים. ואולי יש כאלה שמחמירים לשנות בגד אחד.
 7. ללבוש בגדי שבת: מסמוך לכניסת שבת. במוצש"ק ישתדל להחליף מיד, אא"כ זה תלוי בטירחה גדולה.
 8. יכול בשבת בבוקר ללבוש בגד אחר, ע"מ שישמש אותו להמשך תשעת הימים.
 9. אסור להחליף פיג'מה בשבת חזון.
סעיף ב'
 1. מו"מ- לצורך פרנסה הכל מותר. והיום הכל נחשב צורך פרנסה.
 2. בנין של שימחה, היינו: כל שלא לצורך דירתו. וגם בית כנסת מותר, כי הוא צורכי רבים.
 3. חתונה- מותר לתפור בגדים לצורך חתונה שאחר ת"ב, למי שלא קיים פו"ר.
 4. ארוסין/תנאים בלי סעודה- מותר. אפילו עם מיני מרקחת. ולא ללבוש בגדי שבת. (עם סעודה אסור אפילו בשבת מר"ח).
 5. להחזיר גרושתו: אפשר דשרי.
 6. מי"ז תמוז אסורים ריקודים, אפילו בלי ארוסין. להתחתן אסור מי"ז תמוז.
 7. באופן כללי איסורי תשעת הימים מתחילים מצה"כ (או מהשקיעה). איסורי 3 השבועות כנ"ל, וי"א- מהבוקר. אמנם לכ"ע- אם עשה חתונה לפני השקיעה, הסעודה שבליל י"ז תמוז מותרת, וכן כל ה-7 ברכות. כולל מוזיקה (התיר לי הגריש"א זצ"ל).
 8. צביעת הדירה- נחשב ליופי/תענוג ונכון להחמיר מי"ז תמוז. קילקול בדירה, ואפילו קילקול בצבע- מותר אפילו בתשעת הימים.
 9. אין איסור לקנות/לשכור/לעבור דירה. שהרי זה מגורים. אך לא רצוי לעשות כן בתשעת הימים, "דלא מסמנא מילתא". אא"כ הוא מוכרח לפנות דירתו.
 10. לא מצאתי מקור להיתר בשירה ווקאלית. אבל.... עמא דבר.....

סעיף ג'

 1. להסתפר אסור. להסתרק מותר. לגזור ציפורניים- מחלוקת. ולצורך שבת ודאי מותר. (רק למי שרגיל לגזור ציפורניו כל ע"ש). לנידה- מותר. וכן למוהל.
 2. מותר לאשכנזי לספר בן ספרד בתשעת הימים עד שבוע שחל בו.
 3. לכבס ו/או ללבוש בגדים מכובסים: אסור בתשעת הימים. ולנידה מותר. אך בת"ב עצמו לא תחליף, רק לובשת חלוק בדוק יפה. ואם אין לה- תלבש מכובס.
 4. לנקות כתם מבגד אסור, אא"כ אין לו בגד אחר. ואפילו במים בלבד. (ואם זה כתם אחד, ראיתי שהגר"נ קרליץ התיר). לשרות בגד כדי להקל על כיבוסו אח"כ- מותר.
 5. מותר לתלות לייבוש בגדים של קטנים, שמותר גם לכבס.
 6. קטן היינו עד גיל 5. ואח"כ- מותר עד שבוע שחל בו, אם יש צורך מיוחד בלבד.
 7. גם גיהוץ אסור. וראיתי שהגר"נ קרליץ התיר. והגריש"א אסר.
 8. יש להמנע מציחצוח נעליים, אא"כ רק מסיר מעליהם האבק- שמתר. ולצורך שבת הכל מותר.
 9. פאה נוכרית- דינה כבגד, ואסור לשטוף אותה. רק סירוק פשוט מותר.
 10. בקשר להחלפת לבנים וגרביים- יש המתירים בא"י. וי"א שגם בא"י צריך להכין לפני תשעת הימים.
 11. אסור לכבס כי נראה שמסיח דעתו מן האבלות. גם לצורך של אחרי 9 הימים.
 12. אפשר להכין את הבגדים ע"י שילבשם קודם תשעת הימים. וי"א שאפשר גם בכה"ג שישטחם על הריצפה קצת, אפילו ב-9 הימים עצמם.
 13. יש מחמירים שלא לשטוף ריצפה ב-9 הימים. ולכבוד שבת, או שמוריד מכמות הסבון, או שהמקום התלכלך- מותר.
 
סעיף ד'
 1. לכבס ולהסתפר אסור ממנהג עד חצות של י' באב.
 2. כיבוס אסור מר"ח. תספורת מי"ז תמוז.
 
סעיף ה'
 1. אסור ליהודיה לכבס בגדים של גויים בשבוע שחל בו. אא"כ ניכר שהם בגדי גויים.
 2. דין זה אף לאשכנזים משבוע שחל בו!
 3. ועיין שלפ"ז, ה"ה במכבסות באזורים שגרים שם גויים.
 
סעיף ו'
---------

סעיף ז'
 1. אסור לקנות כלים כאלה שמברכים עליהם "שהחיינו" מי"ז תמוז. כלים אחרים- אם הם גדולים ומשמחים (כגון רכב או ריהוט)- לא יקנה בתשעת הימים. ואם עלול להגרם הפסד אם לא יקנה כעת: מותר. (ובכה"ג רצוי לשלם מקדמה בלבד, ולקחת את החפץ רק אחרי ת"ב).
 2. אסור לנעול נעליים חדשות. נעלי בד וכד' לצורך ת"ב: מותר לקנות.
 3. לקנות ריהוט קודם תשעת הימים,  ולקבל אותו בתשעת הימים- מותר.
 4. ואם צריך את הכלים לפרנסתו (כגון: נהג מונית), או לצרכיו ההכרחיים (כגון: מקרר)- מותר.
 5. מותר לתת מתנה לבר מצוה. מותר לקנות ספרים, וכלי בית.
 6. אסור לתפור בגדים חדשים. אא"כ לצורך חתונה למי שלא קיים עדיין פו"ר.
 7. וה"ה שאסור לקנות, אא"כ יגרם הפסד אם לא יקנה כעת.
 8. בגדים לצורך קטנים: כשם שהתירו לכבס, התירו גם לתפור ולקנות.
 9. מותר לתקן בגדים ישנים: להצר, להרחיב, לתקן קרע או כפתור בבגד. וכד'. וכן מותר להכין ציצית.
 10. הגרי"ש: עדיף לקנות בגד חדש מאשר לתקן בגד!!!
 11. מותר לתת לאומן גוי לתפור בגד חדש ליהודי.

סעיף ח'
 1. אסור לטוות, לארוג, לסרוג, ולרקום.
 2. האם מותר לערוך קורסים לדברים אלו? צ"ע.
 3. האם מותר לעשות דברים אלו בקייטנות וכד'? כן. ובלבד שלא יגמרו את ה"מלאכה" עד אחר ת"ב.
 4. נוהגים לעשות קידוש לבנה דווקא במוצאי ת"ב. כי אז נולד משיח בן דוד. ובלבד שקודם לכן יטעם משהו, וינעל נעליים.
 
סעיף ט'
 1. אין לאכול בשר ולשתות יין. גם בשר עוף אסור. מיץ ענבים אסור. חומץ בן יין מותר.
 2. בשבת מותר, ואפילו בסעודה שלישית שנמשכת גם בלילה. כל זמן שהוא לא "הוציא שבת", מותר.
 3. בת"ב שחל בשבת מותר.
 4. רוב הפוסקים אסרו לאכול בשר בסעודת מלוה מלכה.
 5. מותר לאכול עוגה שמעורב בה יין, אם טעם היין לא מורגש. (גרנ"ק). אין לערב יין בעוגה. אם עירבו מותר לאכול רק אם לא ידוע שעירבו בה יין (גריש"א).
 6. מותר לטעום את האוכל (הבשרי) לקראת שבת חזון.
 7. תפו"א שהתבשלו עם בשר- אסור. תפו"א שהתבשלו בסיר בשרי- מותר.
 8. ילד מגיל חינוך- אסור.
 9. חולה הזקוק לכך, יולדת עד 30 יום, מינקת המשערת שחוסר בבשר יזיק לחלב התינוק- מותר.
 10. מי שלא יכול לאכול מאכי חלב, יוכל לאכול בשר עוף, או בשר המלוח ג' ימים.
 11. מקצת היולדות נהגו להמנע.
 12. שכח וברך על בשר / יין- יטעם מעט.
 13. אין לזמן על כוס בימים אלו.
 14. מותר לקנות בשר ויין בימים אלו.
 
סעיף י'
 1. יין של הבדלה יתן לתינוק שהגיע לחינוך, אך לא הגיע לגיל שיכול להתאבל על ירושלים. ויכוון להוציאו בברכות.
 2. על איזה גיל מדובר? מגיל שמתחיל ללמוד חומש, עד גיל שמתחיל ללמוד גמ' עם תוס'. (ומגיל זה צריך לחנך אותו גם לענין לבישת בגדים).
 3. אם אין קטן בגיל זה, יתן לקטן לפני בר מצוה. ואם אין לו- ישתה בעצמו (ולא יתן לבת). 
 4. סעודת מצוה וסיום מסכת, מותרת בבשר ויין. (גם בכוס של ברכ"מ). 
 5. לא ימהר / יאחר לימודו בשביל סיום מסכת בתשעת הימים. וכן: אם לא רגיל לעשות סעודות סיום, לא יעשה בדווקא בתשעת הימים.
 6. יכול להזמין לסעודת סיום גם מי שלא רגיל להזמין בדר"כ.
 7. מי ששולחים לו לביתו- אסור. מי שבא רק כדי לאכול בשר וכד'- אסור.
 8. סעודת בר מצוה נחשבת סעודת מצוה אם עושים אותה ביום בו הנער נהיה בן 13, אא"כ הנער דורש, שאז גם ביום אחר נחשבת הסעודה, סעודת מצוה.
 9. בסעודת ברית, יוכלו בשר ויין: ההורים, המוהל, הסנדק, הקווטער, ושאר הקרובים (=הפסולים לעדות). ומלבדם עוד 10 אנשים נוספים בלבד.
 10. את הכוס ("אשר קידש ידיד מבטן" וכו') נוהגים לתת ליולדת, או לילד כנ"ל גבי הבדלה.
 
סעיף י"א
---------

סעיף י"ב
 1. לנשים מותר למרוט גבות, ושער הרגליים יש להתיר עד שבוע שחל בו.
 
סעיף י"ג
 1. שפם לגברים- מותר. ויש מחמירים.
 2. אדם שבא במגע עם ראשי השילטון וכד', וחוסר גילוח עלול להפריע בעבודתו: עיין אג"מ ח"ד סי' ק"ב.
 
סעיף י"ד
 1. מותר לגדול לספר קטן עד שבוע שחל בו.
 2. נוהגים לא לעשות "חלאקה" בימי בין המצרים.
 3. מותר לכבס בגדי קטנים, לפי הצורך. אך לא הרבה בבת אחת. (והיום במכונת כביסה, מותר בכל ענין).
 
 

סעיף ט"ו

 1. אכמ"ל בהלכות אבל שנגמרו ה"שלושים" שלו בתשעת הימים.
 
סעיף ט"ז
 1. נוהגים לא להתקלח מר"ח. ואפילו במים צוננים.
 2. פניו ידיו ורגליו- מותר בצוננים. מקום המלוכלך בגופו- מותר אפילו בחמים.
 3. ילד עד גיל חינוך, וחולה שצריך להתקלח לצורך רפואתו- מותר.
 4. חל ר"ח בע"ש- מותר להתקלח כרגיל.
 5. לנידה מותר להתקלח כרגיל. גם כאשר טובלת בי' באב. הועיל ואינה עושה לתענוג.
 6. מותר לנגב גופו במגבת לחה.
 7. מותר להשתמש בדאודורנט.
 8. אין לקחת מגבת מכובסת לצורך מקלחת- גם כשמותר להתקלח!!
 9. מי שרגיל לטבול כל ע"ש- מותר גם בע"ש חזון. רצוי בצונן. ומי שמבטל לפעמים טבילתו, אסור.
 10. בע"ש: מותר פניו ידיו רגליו וראשו- בחמין, אבל לא בסבון. שאר גופו- מותר בצוננים. מקום המלוכלך בגופו- מותר בחמין.  (הגרי"ש אלישיב).
 11. רבים התירו להתקלח בע"ש חזון- ובפרט בארצות החמות- ובלבד שרחיצה זו לא תהיה לתענוג, אלא להעביר את הזיעה מעליו. כגון שלא יתקלח בחמין, אלא במים כאלה שאין תענוג לו (ואין הוא צריך לסבול... כמובן...).
 12. אין לגזור ציפורניים בע"ש חזון (הגרי"ש אלישיב).
 
סעיף י"ז
 1. טוב לא לברך שהחיינו בבין המצרים. (והגר"א חולק).
 2. בשבת מותר.
 3. ומעוברת, וחולה, וכד'- יאכלו את הפרי, ולא יברכו שהחיינו.
 4. ועל מצוה עוברת- כפדיון הבן וכד': יברך.
 5. מותר לברך הטוב והמטיב.
סיכום מקוצר:
 1. מי"ז תמוז- לא מסתפרים, לא מתחתנים, לא מברכים שהחיינו.
 2. מר"ח אב- לא קונים בגדים ודברים חדשים, לא מכבסים, לא לובשים בגדים מכובסים, לא תופרים, לא מתקלחים, לא אוכלים בשר ויין.
 3. בשבוע שחל בו- לא גוזרים ציפורניים.

DownloadNamePlaySize Length
download01 - Bein ha-Metsarim&9Av
(r. Baum)

15.9 MB46:25 min
download02 - 9Av be-Shabbat
(r. Baum)

9.3 MB26:59 min
e

 

Главная

Рав Баум

Рав Раковский

Рав Гельфанд

Объявления

Контакты

Рав Гурвич

Другие уроки

Кутуков

Архив

Контакты

Счетчик посещений

10829626
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
1560
2094
13076
10808078
26932
11249
10829626

Ваш IP: 18.209.104.7
Время: 2019-07-20 11:21:38

Счетчик_Яндекс

Яндекс.Метрика

S5 Box

Вход

войти?

вошел!

Входим или создаем аккаунт

Для регистрации на сайте свяжитесь с администрацией - контакты