Молитва

Попробуем что-то как лого

потом будем разбираться

Выберите Ваш язык

בחר שפה מתאימה

  • Регистрация - לקוח חדש
Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 246
Рав Баум - Молитва - с описаниями

Рав Баум - Молитва - с описаниями (21)

Тфила - цикл уроков рош-коллеля Р. Яакова Баума

 

Содержание уроков -  תוכן השיעורים

 

שיעור 1- קדושה, המלכה, שמע-ישראל

א
רק בימים נוראים מדגישים את ברכת הא-ל הקדוש. האם זה קשור לעובדה שבר"ה אנחנו ממליכים את ה'? 
ואכן יש קשר בין קדושה המלכה ושמע ישראל: 
ביוצר המאורות כך ממליכים המלאכים. בקדושה מוסיפים את הפסוק "ימלוך". אנחנו מקבלים על עצמינו עול מלכות שמים ב-שמע ישראל. 
בקדושה של מוסף מוסיפים את שמע ישראל. ב"שומר ישראל מדגישים את שמע ישראל ואת קדוש. 
את הפסוקים של מלכויות אנו מסיימים בשמע ישראל. הגמ' בחולין צא. משווה בין קדוש קדוש לבין שמע ישראל.

ב
הסבר המשפט שמע-ישראל, על פי השו"ע+ משל.
הסבר כיצד זה קשור לעול מלכות שמים. קבלת עול מלכות שמים על רמח איברים.

ג
הסבר הפסוק קדוש ע"פ קדושה דסידרא. פרוט ע"פ המסילת ישרים, נשמת כל חי. 
להסביר מה זה קשור להמלכה. 
עדיין יש צורך להסביר את הגמ' בחולין: 
ראתה שיפחה על הים. מה ראה יחזקאל? קדוש קדוש. ואילו שירת הים מסיימת ב"ה' ימלוך". המכנה המשותף מובן. 
ההבדל הוא שהשפחה רואה זאת בעולם הזה. וזאת דרגה הרבה יותר גבוהה. לפרט.

שיעור 2- מבנה התפילה

א.
2 השיאים בתפילה.ההבדל העקרוני בינהם. החיבור המושלם בינהם: "אלוקיכם אמת" "גאולה לתפילה".
קשה- שיא השיאים של התפילה, הרגשת דביקות= לבקש כסף וכד'??????
הסבר: מי אמר שאני מסכים. רק לאחר שקבלתי עול מלכות שמים אני יכול לבקש מאת ה': אם ה' מושלם ונמצא בכל מקום ועושה הכל, 
אז הוא יכול לעזור בכל מצב. ואם אני מבקש כל דבר מאת ה', זה סימן שקיבלתי עול מלכות שמים. 
הרגשה עילאית של רגע.

ב.
שאר חלקי התפילה: מטרתם, שמם. מרת החלקים לאחר ש"ע- לרדת באותה דרך לאט.
גם בתוך כל אחד מהחלקים יש הדרגתיות ועליה.

ג.
לא נעבור על כל מילה

שיעור 3- ברכות השחר

א.
כעת אנחנו מתחילים מהדברים הכי פשוטים, כדי להתחיל להתעלות.
מודה אני: 2 פרושים למילה מודה. למה קודם מודה ואח"כ אני.
מלך, חי, קיים. אין שם ה'. מקביל ל-ה', אלוקינו, מלך. להדגיש לעצמינו: אלוקינו.
בי נשמתי. מה זה בי? 3 חלקים עיקריים לנשמה. החלק שאני מחובר אליו. דוג'- 3 מישורים לרצון.
רבה אמונתיך- כמה פירושים.

ב.
אשר יצר/אלוקי נשמה
דעת הגר"א שצריך להסמיך. (סימן ו' מ"ב ס"ק י"ב). מענין-והרי הם מדברות על 2 הפכים? תפקיד הנשמה להעלות את הגוף.
המכונה שלא תאמן. צריך להתרגל לראות כך את הגוף שלנו- העיניים! האוזניים! השרירים! העצבים! התא! מערכת הדם! להתרגל לראות.
דוג': מערכת העיכול- חומציות גבוהה/מעכלת בשר/לא גורמת נזק לקיבה!!

ג.
גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. פירוש. פן נוסף בקדושה.

ד.
אלוקי, נשמה וכו'=לפסק נכון. הנשמה טהורה=בתוך תוכי אני טהור לגמי!!
מה המקור למעשים הטובים? וכו'. 

שיעור 4- ברכות השחר (2)

א.
פרוש המילה ברוך.

ב.
נוכח/נסתר.

ג. 
קידשנו במצוותיו.

ד.
מיהו השכוי? ע"פ הפסוק באיוב, רא"ש בברכות. מברכים עוד בטרם העיר היום.

ה.
שלא עשני גוי. למרות ש"בראותי כל עיר על תילה בנויה", אני גא להות יהודי!!!

ו.
שלא עשני אשה. נותן/מקבל. 
שלושה מעמקים בתפקיד האשה: לקבל, לתת לבעל את התנאים כדי שיתן. לעורר/לעודד אותו לתת.

ז.
פוקח עורים/מעביר שינה- מה ההבדל.
למה ויהי רצון הוא המשך של המעביר שינה.

שיעור 5- ברכות התורה

א.
מעט מהילכות ברכות התורה

ב.
שתי ברכות או 3 והנ"מ.

ג.
שיטת הגר"א, למה מברכים ברכות התורה בשחרית, ומיקום הברכה לשיטתו.
שיטת הרמ"א והטור, בהנ"ל.

ד. 
באור המילה "לעסוק" ע"פ המהר"ל. 
וממילא באור שאר הברכה.

ה.
חשיבות לימוד התורה וברכת התורה
על עוזבם את תורתי

ו.
הלכות אמירת קורבנות

שיעור 6- הקדמה לפסד"ז

א.
מיקום הודו לפי נוסח אשכנז וספרד

ב. 
מיקום מזמור שיר חנוכת הבית לכ"ע

ג. 
שאלות: מה הקשר של דוד לחנוכת הבית
מהו "למען יזמרך כבוד"

ד. 
באור:
כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה

ה.
באור מצבו של דוד כלפי העולם וכלפי שמיא

ו.
באור המזמור ע"פ זה.
תשובות לשאלות.

ז.
באור יצר אישי התנ"ך ע"פ המכתב מאליהו.

שיעור 7- פסוד"ז (1)

א.
באור ברכת "ברוך שאמר".

ב.
שלושת החלקים של "הודו".

ג.
מתי נכתבו 2 החלקים הראשונים, מתי הם נאמרים.

ד.
באור 2 החלקים הראשונים.

ה.
באור החלק השלישי.

ו.
באור "מזמור לתודה".

שיעור 8- פסוד"ז (2)

א.
חלוקת שאר פסוד"ז ל-2 חלקים.

ב.
חלוקת החלק הראשון: הקדמה, פרקי דזימרא, סיום.

ג.
המיוחד ב"אשרי".
חלוקת "אשרי".
באור כל חלק.
באור הפסוק- "פותח את", ובאור חשיבותו.

ד.
באור שאר פרקי דזימרא.

ה.
באור ההקדמה והסיום.
פרקים שחז"ל "יצרו".

שיעור 9 פסד"ז (3)

א.
החלק האחרון של פסד"ז. במרכזו שירת הים.
כדי להבין את שירת הים צריך להעמיק בקריעת י"ס.

ב.
המיוחד בקריעת י"ס.
ההבדל בינה לבין יציאת מצרים.

ג.
מהי שירה, וכיצד עלינו להתקרב לרגשות נעלים בקריאתה.

שיעור 10 ק"ש וברכותיה
יוצר אור

א.
למה צריך ברכות לפני ק"ש?
למה צריך ברכות שאחרי ק"ש?
כיצד כל זה משתלב במהלך כל התפילה- יציאה מהאני האגואיסטי שלי, אל הכרה גוברת והולכת בהנהגת הבורא,
עד כדי קבלת עול מלכות שמים.

ב.
יוצר המאורות:
2 חלקי הברכה.
המכנה המשותף של 2 החלקים. 
מה כולל כל חלק. 

ג.
לשם מה יש צורך במלאכים?
עליה בשלבים.
מלאך הוא משרת ושליח.
הסכנה בניתוק השלבים זה מזה. 

ד.
מלאכים ברמות שונות.
קבלת עול מלכות שמים בקול ובשקט.
מה שרואים ממקום גבוה, לא רואים ממקום נמוך.

שיעור 11 ק"ש וברכותיה, 
ברכת אהבה רבה

א.
תורה מעל המלאכים
התקדמות בקבלת עול

ב.
אהבת עולם או אהבה רבה
האם אומרים בעבור שימך הגדול?
אבותינו שבטחו- מי ומתי?

ג.
מהות הבטחון
בטחון וקבלת עול
מהו בטחון בלבב שלם?

ד.
בינה להשכיל: באור הנוסחים השונים
רמזים בברכה לק"ש עצמה.

שיעור 12
ק"ש

א.
עיין בתחילת הסדרה שיעור על ק"ש.

ב. 
קבלת עול על רמ"ח אברים
עול מאהבה- באור ודוג'.
הכרת הבורא כדרך לקבלת עול.
משל.

ג.
ציצית.
מהו "וזכרתם"? כיצד זוכרים?
שיטת רש"י/רמב"ן
ראיה/שמיעה כלל/פרט.

שיעור 13
הכנות לש"ע

א.
הצמדת "אמת" לק"ש
סמיכת גאולה לתפילה

ב.
תפילה מסוג- "עומד על אלוהיו"
תפילה מסוג- "ה' ניצב עליו".

ג.
ה' שפתי תפתח
יהיו לרצון אמרי פי

שיעור 14
בקיצור נמרץ- תפילת העמידה,תחנון, סיום התפילה

א.
חלוקת תפילת העמידה
חלוקת הברכות האמצעיות
הגדרת כל חלק
הסבר המיקום של כל חלק

ב.
באור 3 הברכות הראשונות
באור 3 הברכות האחרונות

ג.
תחנון
תפילה בישיבה, בעמידה, בנפילה
אשרי, ובא לציון
סיום התפילה

Четверг, 17 Январь 2013 19:48

Рав Баум – Молитва – Урок 1

Автор

Урок 1 שיעור

המלכה-קדושה-קריאת שמע א

Воцарение Б-га - святость - чтение Шма - часть 1

Четверг, 17 Январь 2013 19:47

Рав Баум – Молитва – Урок 2

Автор

Урок 2 שיעור

באור: קדוש קדוש קדוש
באור מבנה התפילה
באור "מודה אני

Объяснение: "Свят, свят, свят..."

Объяснение устрйоства молитвы

Объяснение "Мойдэ ани"

Четверг, 17 Январь 2013 19:45

Рав Баум – Молитва – Урок 3

Автор

Урок 3 שיעור

המשך ביאור מודה אני
באור המילה "ברוך"

Продолжение объяснения "Мойде ани"

Объяснение слова "барух" ("благословен")

Четверг, 17 Январь 2013 19:44

Рав Баум – Молитва – Урок 4

Автор

Урок 4 שיעור

באור: "קידשנו במצוותיו".
באור: "גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך".
באור: "לשכוי בינה".
באור: "שעשני כרצונו"

Разъяснение выражений:

"Освятивший нас Своими заповедями"

"Открыто и ясно перед Престолом Твоей Славы"

"Дал петуху понимание"

"Который сотворил меня по своему желанию".

Четверг, 17 Январь 2013 19:44

Рав Баум – Молитва – Урок 5

Автор

Урок 5 שיעור

באור שאר ברכות השחר
באור ברכת התורה חלק א'

Разъяснение остальных утренних благословений

Разъяснение благословения на Тору, часть 1.

Четверг, 17 Январь 2013 19:43

Рав Баум – Молитва – Урок 6

Автор

Урок 6 שיעור

באור ברכות התורה

Разъяснение благословений на Тору

Четверг, 17 Январь 2013 19:43

Рав Баум – Молитва – Урок 7

Автор

Урок 7 שיעור

מזמור שיר חנוכת הבית

Мизмор шир ханукат а-баит (перед Барух ше-Амар)

Четверг, 17 Январь 2013 19:41

Рав Баум – Молитва – Урок 8

Автор

Урок 8 שיעור

ברוך שאמר- הסבר
הודו- מקור הקטע ובאורו

Барух ше-амар - объяснение

hоду - происхождение этого отрывка и его разъяснение

Четверг, 17 Январь 2013 19:41

Рав Баум – Молитва – Урок 9

Автор

Урок 9 שיעור

שלושת חלקי פסוקי דזימרא.
באור החלק השני: אשרי, כל הפרקים שאחריו,
ההקדמה לחלק, והסיכום.

Три части Псукей де-Зимра.

Разъяснение второй части: Ашрей и отрывков, следующих за ним.

Начало этой части и ее завершение.

Четверг, 17 Январь 2013 19:40

Рав Баум – Молитва – Урок 10

Автор

Урок 10 שיעור

פסוקי דזימרא חלק שלישי
קריעת ים סוף ושירת הים

Псукей де-Зимра, часть 3

Рассечение Красного моря и Песнь на море

Страница 1 из 2

Главная

Рав Баум

Рав Раковский

Рав Гельфанд

Объявления

Контакты

Рав Гурвич

Другие уроки

Кутуков

Архив

Контакты

Счетчик посещений

10826131
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
159
1799
9581
10808078
23437
11249
10826131

Ваш IP: 34.201.121.213
Время: 2019-07-19 03:31:51

Счетчик_Яндекс

Яндекс.Метрика

S5 Box

Вход

войти?

вошел!

Входим или создаем аккаунт

Для регистрации на сайте свяжитесь с администрацией - контакты